Aanleverspecificaties Online Advertising

Mid-roll
  • Materiaal mp4, Mov of FLV
  • Alleen secure 6 tot 30 seconden. Langer in overleg
  • De URL van de landingspagina of losse impressie- en clicktrackers in https
  • Maximaal 4 mb.
  • De maximale framerate is 30 fps
  • De aspect ratio van de video is 16:9
  • De Mid-roll kan ook geleverd worden als DealID, VAST of VPAID tag

Aanlevervoorwaarden  

Het materiaal dient minimaal 3 werkdagen voor livegang aangeleverd te worden bij het team Campaigns Management via campaigns@tmg.nl.  

Vermeld graag bij het aanleveren het referentienummer op de offerte, de naam van de klant en de naam van de campagne.

23 Sep
Home Aanleverspecificaties Online Advertising
To the top