Corporate governance

Transparantie in structuur en bedrijfsvoering

TMG ondersteunt de uitgangspunten van de Corporate Governance Code en onderschrijft de waarde van transparantie in structuur en bedrijfsvoering met het oog op diverse belangengroepen (medewerkers, klanten, leveranciers, aandeelhouders en overheden).

Onderstaand treft u aan de standpunten van TMG ten aanzien van de naleving van de 'best practice bepalingen' uit de Corporate Governance Code, de Gedragscode, het Reglement Voorwetenschap, de Meldprocedure (inclusief klokkenluidersregeling) en het Reglement Meldpunt van TMG. Op TMG is het volledige structuurregime van toepassing.

Naleving Corporate Governance Code 

Overnamerichtlijn informatie artikel 10

Gedragscode

Reglement Voorwetenschap 

Meldprocedure en Reglement Meldpunt (inclusief klokkenluidersregeling)

Besturingsmodel

TMG heeft een zogenoemde “two tier board” gevormd door de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur. Meer informatie vindt u op de pagina 'Management structuur'.

Doel

De doelomschrijving van TMG betreft het oprichten van, deelnemen in en financieren van ondernemingen op het gebied van exploitatie van media in de meest ruime zin van het woord.

26 Mar
Home Over TMG Corporate governance
To the top