Jaarlijkse documenten

De implementatie van artikel 10 van Richtlijn 2003/71/EG (EU Prospectus Richtlijn) in de Nederlandse wetgeving (artikel 5:24 Wet Financieel Toezicht, 'WFT') heeft als gevolg dat uitgevende instellingen waarvan de effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten, verplicht worden gesteld ten minste jaarlijks een document te verstrekken dat alle gegevens bevat of naar alle gegevens verwijst die zij in de laatste twaalf maanden hebben gepubliceerd of voor het publiek beschikbaar hebben gesteld.

Deze jaarlijkse informatie update wordt opgesteld uitsluitend ter uitvoering van de verplichtingen op grond van artikel 5:24 Wet op het financieel toezicht en dient geen enkel ander doel. TMG noch enige andere (rechts)persoon aanvaardt enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, actualiteit, volledigheid en/of actualisering van de informatie in dit document. De informatie in dit document is uit de aard der zaak gedateerd en niet noodzakelijkerwijs volledig en (nog) actueel op de datum van dit document en TMG neemt geen verplichting op zich in de toekomst dergelijke informatie bij te werken. De informatie in dit document noch enige informatie waarnaar daarin wordt verwezen is bedoeld of mag worden uitgelegd als een aanbod van effecten aan enige persoon.

Dit Annual Document is bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) gedeponeerd.

Dit Annual Document, de informatie in dit Annual Document en de informatie waar dit Annual Document naar verwijst bevat geen aanbieding van effecten, noch een aanbeveling met betrekking tot de aan- of verkoop van effecten.

TMG heeft de volgende gegevens op haar website gepubliceerd of voor het publiek beschikbaar gesteld zoals vermeld in artikel 5:24 WFT:

  • Jaarverslag en jaar- en halfjaarcijfers
  • Financiële kalender
  • Persberichten
  • Aandeelhoudersvergadering
  • Aandeleninformatie

De volgende meldingen kunnen worden geraadpleegd op de site van de Autoriteit Financiële Markten :

  • Substantiële deelnemingen
  • Insidertransacties op grond van artikel 5:60 WFT
  • Meldingen op grond van artikel 5:48 WFT
27 Mar
Home Investeerders Jaarlijkse documenten
To the top