Meldpunt en vertrouwenspersonen

In elk bedrijf kunnen situaties ontstaan waarin een medewerker denkt dat de gewone overlegstructuren en rapportagelijnen niet de gewenste oplossing van een probleem bieden. Hoewel dit in een integere organisatie uitzonderingen zijn, kunnen ze nooit helemaal worden voorkomen. Deze incidenten kunnen van grote betekenis zijn voor de persoon in kwestie en voor TMG als organisatie. Daarom heeft TMG een systeem van vertrouwenspersonen en een meldpunt opgericht. 

Dit systeem helpt om een integere organisatie te creëren. Een belangrijk onderwerp, want integer handelen, bevordert de vertrouwensband met onze werknemers, klanten en de maatschappij. En juist dat vertrouwen hebben we nodig om duurzaam en toekomstbestendig te kunnen opereren met TMG.

Vertrouwenspersonen

De vertrouwenspersonen zijn beschikbaar voor mensen die werkzaam zijn binnen TMG, zoals werknemers, freelancers, uitzendkrachten, enzovoorts. Meer informatie vinden medewerkers op FEEDS.

Meldpunt

TMG biedt een procedure voor het melden van (vermoedens van) overtredingen van het TMG Beleidsplan Integriteit. In deze procedure staat beschreven waar dergelijke (vermoedens van) overtredingen kunnen worden gemeld en op welke wijze een melding behandeld wordt.

Welke incidenten kunnen worden gemeld?

Het meldpunt is uitsluitend bedoeld voor meldingen van (mogelijke) integriteitschendingen binnen TMG. Het meldpunt dient niet voor het afwikkelen van dagelijkse vragen en klachten van lezers, luisteraars of leveranciers. Voor dergelijke vragen en klachten kunt u hier terecht. 

Wie kan een melding doen?

Het meldpunt is bestemd voor medewerkers van TMG en andere stakeholders.

Bescherming medewerkers

Medewerkers die te goeder trouw melding doen van een vermoeden van een integriteitschending, zijn arbeidsrechtelijk beschermd door de klokkenluidersregeling, zoals opgenomen in de meldprocedure van TMG. 

Anoniem melden

Een melding kan anoniem gedaan worden. Omwille van een adequate behandeling van de melding, heeft het echter de voorkeur dat melding wordt gedaan met naamsvermelding. Uiteraard wordt in alle gevallen vertrouwelijk omgegaan met de identiteit van de melder. 

Waar kan ik een melding doen?

Melding kun je doen bij het meldpunt. Het meldpunt is belegd bij de secretaris van de Raad van Bestuur. Indien de melding de Raad van Bestuur betreft, kan melding worden gedaan bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen. 

Hoe kan ik een melding bij het meldpunt doen?

Je kunt een melding doen bij het meldpunt door dit webformulier in te vullen en op te sturen. 

Overweeg je melding te doen, maar twijfel je nog? 

Ben je werkzaam binnen TMG en overweeg je een melding te doen, dan kun je voor advies of begeleiding een beroep doen op een van de vertrouwenspersonen van TMG. De vertrouwenspersoon zal te allen tijde jouw anonimiteit bewaren en zal zonder jouw toestemming geen actie ondernemen.

Meer informatie over de vertrouwenspersonen vinden medewerkers op FEEDS

Meer informatie?
Alle informatie vind je in de Meldprocedure en het Reglement meldpunt

23 Sep
Home Over TMG Corporate governance Meldpunt en vertrouwenspersonen
To the top