Aandeelhoudersbeleid

TMG is het eens met visie van de Monitoring Commissie van de Code Corporate Governance dat een dialoog met aandeelhouders buiten de context van de aandeelhoudersvergadering van belang is, zowel voor investeerders als voor TMG.

TMG heeft een investor relations-functie ingericht om de directe dialoog met (potentiële) aandeelhouders en financieel geïnteresseerden op te zoeken door middel van organisatie van analistenmeetings en deelname aan onder meer (reverse) roadshows en door brokers georganiseerde conferenties, en indirect via contacten met de (financiële) pers.

Enerzijds voorziet TMG daarmee kapitaalverschaffers en beleggersmarkt tijdig van transparante, accurate en heldere informatie over het bedrijf, anderzijds wordt kennis verworven van bestaande standpunten en meningen van beleggers en de beleggersmarkt én van korte- en lange-termijn beleggingsstrategieën ten aanzien van TMG.

De bovenbedoelde contacten vinden face-to-face, telefonisch, schriftelijk en via webcasting plaats en worden onderhouden door individuele leden van de raad van bestuur en/of het hoofd investor relations.

Verzoeken van aandeelhouders om contact met een van de leden van de raad van commissarissen zullen worden doorgestuurd naar de voorzitter van de raad van commissarissen, die besluit of wel of niet aan het verzoek wordt voldaan.

Tijdens contacten van leden van de raad van bestuur, raad van commissarissen en/of investor relations functionarissen met (potentiële) aandeelhouders wordt verzekerd dat geen koersgevoelige informatie wordt gedeeld. Mocht dat -om wat voor reden dan ook- toch gebeuren dan zal TMG deze informatie zodra mogelijk openbaar maken. Tot die tijd is de ontvanger van de koersgevoelige informatie gehouden tot strikte geheimhouding en onthouding van het handelen in het aandeel TMG tot het moment van openbaarmaking van de koersgevoelige informatie.

24 Oct
Home Over TMG Corporate governance Aandeelhoudersbeleid
To the top