Auditcommissie

De Auditcommissie is een vaste en voorbereidende commissie van de Raad van Commissarissen. De Auditcommissie heeft een toezichthoudende taak op de Raad van Bestuur met betrekking tot een aantal (financiële) terreinen. De Auditcommissie bespreekt onder meer de jaar -, halfjaar- en kwartaalcijfers, de werking van interne risico- en beheersingssystemen, waaronder de naleving van wet- en regelgeving en de werking van gedragscodes en de relatie met de externe accountant.

Samenstelling

  • Mevrouw S.G. Brummelhuis (voorzitter)
  • De heer J.J. Nooitgedagt
  • De heer A.R. van Puijenbroek
  • De heer P.J.E. Verwilt 

Documenten

17 Nov
Home Over TMG Corporate governance Auditcommissie
To the top