Bewust inkopen

In het kader van ketenbeheer en waardecreatie zijn onze leveranciers een belangrijke stakeholder. Wij proberen hen ook bewust te maken van hun impact op mens en milieu. Hiertoe is een gedragscode voor leveranciers ontwikkeld waarin voorwaarden zijn gesteld ten aanzien van bijvoorbeeld milieu, arbeidsomstandigheden en rechten van werknemers.

Tegelijkertijd is duurzaamheid integraal onderdeel gemaakt van het inkoopbeleid. In de RFP-trajecten is duurzaamheid ook een vast onderdeel geworden.

Download hier de Gedragscode voor Leveranciers van TMG

26 Mar
Home Over TMG Duurzaam ondernemen Bewust inkopen
To the top