Duurzaam Ondernemen pijlers

TMG elke dag Bewust Betrokken

Bij alle stakeholders die voor ons van belang zijn. Die betrokkenheid komt tot uiting in drie pijlers:

• Aandacht voor elkaar

• Zeggen waar we voor staan

• Verbeteren van onze milieu-impact.

De keuze voor deze drie duurzaamheidspijlers is bewust gemaakt: TMG kan vanuit haar kernactiviteiten een substantiële bijdrage leveren aan het realiseren van positieve impact op deze gebieden. Bovendien is het (mogelijke) effect hiervan op onze stakeholders groot. Hoe wij deze bijdrage willen leveren, geven we hieronder beknopt weer.

Aandacht voor elkaar

TMG stimuleert medewerkers hun talenten te ontwikkelen. TMG bereikt dagelijks miljoenen mensen. Zo houden we mensen betrokken bij de samenleving.

Zeggen waar we voor staan

De wereld verandert steeds sneller. Wij willen in deze wereld als gids dienen voor onze klanten, medewerkers, adverteerders en investeerders en hen helpen in het maken van bewuste keuzes. Dat stelt eisen aan onze transparantie en integriteit: onze stakeholders moeten weten waar wij voor staan en moeten daarop kunnen vertrouwen en bouwen.

Verbeteren van milieu-impact

Onze activiteiten hebben effect op het milieu. Wij nemen op dit vlak onze verantwoordelijkheid en richten ons bedrijf zo duurzaam mogelijk in. Wij streven ernaar dat wij met onze ecologische voetafdruk een positieve impact creëren en een voorbeeldfunctie in onze sector vervullen.

28 Mar
Home Over TMG Duurzaam ondernemen Duurzaam Ondernemen pijlers
To the top