Investeerders

Bij alle bedrijfsonderdelen wordt op basis van journalistieke relevantie snel en slagvaardig gewerkt aan de uitbouw van de huidige sterke merken, aan nieuwe initiatieven gericht op groei en aan de transformatie van het bedrijf naar een sterke online organisatie. Tegelijkertijd wordt voor eind 2014 -naast het kostenreductieprogramma 2012-2016 ter grootte van € 70 miljoen- een aanvullend kostenreductieprogramma van € 50 miljoen gerealiseerd.

Financiële kalender

Raadpleeg de financiële kalender indien u wilt weten wanneer het eerstvolgende financiële activiteit gepland staat. U treft hier data aan van  bekendmaking periodieke resultaten, analistenbijeenkomsten en Algemene Vergaderingen. 
> naar Financiële kalender

Financiële verslagen

Op deze pagina kunt u het meest recente (half-)jaarverslag downloaden en treft u links aan naar de jaarverslagen van eerdere jaren.
> naar Financiële verslagen

25 Feb
Home Investeerders
To the top