Remuneratiecommissie

Een vaste en voorbereidende comissie van de RVC

De Remuneratiecommissie adviseert de Raad van Commissarissen omtrent de bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur en van de Raad van Commissarissen. De Algemene Vergadering van TMG is het orgaan, dat de bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen bepaalt.

Samenstelling Remuneratiecommissie

  • De heer P.J.E. Verwilt (voorzitter)
  • De heer J.J. Nooitgedagt
  • De heer G.J.K. Ysebaert

Documenten

20 Nov
Home Over TMG Corporate governance Remuneratiecommissie
To the top