Stichting Preferente Aandelen

De Stichting Preferente Aandelen Telegraaf Media Groep N.V. heeft onder meer ten doel het zoveel mogelijk weren van invloeden van derden welke de continuïteit, de zelfstandigheid of de identiteit van TMG zouden bedreigen en/of de redactionele onafhankelijkheid, alsmede de beginselen van waaruit opinievormende uitgaven van ondernemingen binnen de groep worden geredigeerd, zouden kunnen aantasten.

Prioriteitsaandelen en (indien uitgegeven) preferente aandelen kunnen slechts worden overgedragen met goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

Het bestuur bestaat uit een voorzitter en drie leden. Per 9 april 2015 is de samenstelling van het bestuur als volgt: de heren ir. J.H.M. Lindenbergh (voorzitter), J.G. Bruijniks, mr. J.P. Witsen Elias en mevrouw prof.mr.drs. C.H. Sieburgh.

20 Sep
Home Over TMG Corporate governance Stichting Preferente Aandelen
To the top