Advertentiemogelijkheid in Privé magazine

Advertorials

Advertorials zijn advertentiepagina’s die in hun vorm en inhoud lijken op de redactiepagina’s van Privé magazine. Zij hebben een informatief karakter, waarbij de adverteerder duidelijk de afzender is. Lezers ervaren het als een redactioneel artikel en niet als advertentie. Deze impact wordt versterkt door de autoriteit en geloofwaardigheid van de redactie.

Advertorials

Vormen van advertorials zijn: een reguliere advertorial opgemaakt door de klant of een promotiepagina opgemaakt door Privé.

Bovenstaand voorbeeld Disney Bears, opgemaakt in samenwerking met de redactie van Privé. 

Specificaties

Tarief: Het reguliere tarief voor een 2/1 spread of 1/1 pagina + € 3.000
Reserveren: 2 weken voor verschijningsdatum
Aanleveren;

1 week voor verschijningsdatum
incl. briefing


Promotiepagina

Voordelen van de promotiepagina zijn:

  • Uit onderzoek blijkt dat reclame in de vorm van een advertorial positiever wordt beoordeeld dan reguliere advertenties. De pagina wordt vaker bekeken en gelezen en brengt het merk en het product sterker en positiever onder de aandacht;
  • De uiting wordt opgemaakt door de redactie van Privé. Hierdoor past de advertentie nog beter binnen redactionele pagina-indeling van Privé. Dit in combinatie met de hoge lezer-bladbinding vergroot de geloofwaardigheid van de uiting.

Specificaties

Tarief:

Het reguliere tarief voor een 2/1 spread of 1/1 pagina + € 3.000

Reserveren:

Uiterlijk 15 werkdagen voor verschijningsdatum

Input voor de tekst word verkregen door:
  • Uw briefing in combinatie met flyers, brochures, persberichten e.d.
  • Een telefonisch interview of een interview op locatie
  • Complete tekst aangevuld met beeldmateriaal (minimaal 200 dpi) door jou aangeleverd. Privé maakt dit geheel op.


Voorwaarden

  • Privé-promotie is mogelijk als een 1/1 en 1/2 advertentiepagina;
  • 25% toeslag op tariefkaart;
  • Redactie en opmaak worden kosteloos verzorgd door Privé;
  • Maximaal 1 product per pagina;
  • Privé behoudt het recht voor om aanvragen af te wijzen.

13 Dec
Home Merken Privé Advertorials
To the top