Raad van Bestuur

Aan het roer van de onderneming

De Raad van Bestuur is - behoudens de bepalingen volgens de statuten - belast met het besturen van de vennootschap en is zowel verantwoordelijk voor TMG’s missie, visie en strategie als voor de implementatie daarvan en ook voor de (financiële) resultaten.

De Raad van Bestuur bestaat uit de volgende leden:

 
G.J.E. van der Snoek (1965), CEO
Geert-Jan van der Snoek is per 1 juli 2014 in dienst getreden als CEO. Hij begon zijn carrière als marine officier en stapte in 1995 over naar het bedrijfsleven. Vanuit onder andere KPMG en Merx Enterprises leidde hij een groot aantal new business en verandertrajecten in de mediawereld, de financiële wereld en de retail, onder andere bij Schuitema en Getronics. Van der Snoek behaalde zijn doctoraal bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen.
L. Epskamp RA (1962), CFO
Leo Epskamp is per 1 september 2014 in dienst getreden als CFO. Hij heeft veel ervaring in de mediawereld. Epskamp vervulde verschillende financiële functies bij Reed Elsevier en gaf als partner en controlerend accountant bij KPMG leiding aan nationale en internationale teams in de mediasector. Zijn laatste functie voor zijn aantreden bij TMG was CFO van NDC mediagroep. Hij studeerde economie aan de Universiteit van Amsterdam en is register accountant.

 

 

24 May
Home Over TMG Corporate governance Raad van Bestuur
To the top