Raad van Commissarissen

Advies en toezicht op het gevoerde beleid

De Raad van Commissarissen is belast met het toezicht op het gevoerde beleid, organisatiestructuur en het verlenen van advies aan de raad van bestuur. Meer informatie over het besturingsmodel van de onderneming vindt u op de pagina 'Management structuur'.

Samenstelling

De Raad van Commissarissen bestaat uit de volgende leden:

  • De heer J.J. Nooitgedagt (voorzitter)
  • De heer G.J.K. Ysebaert (vice-voorzitter)
  • Mevrouw S.G. Brummelhuis
  • De heer A.R. van Puijenbroek
  • De heer P.J.E. Verwilt

 

23 Oct
Home Over TMG Corporate governance Raad van Commissarissen
To the top