Raad van Commissarissen

Advies en toezicht op het gevoerde beleid

De Raad van Commissarissen is belast met het toezicht op het gevoerde beleid, organisatiestructuur en het verlenen van advies aan de raad van bestuur. Meer informatie over het besturingsmodel van de onderneming vindt u op de pagina 'Management structuur'.

Samenstelling

De Raad van Commissarissen bestaat uit de volgende leden:

  • De heer M.A.M. Boersma, voorzitter
    Wegens gezondheidsredenen kan Michiel Boersma, voorzitter van de Raad van Commissarissen, zijn werkzaamheden voor Telegraaf Media Groep N.V. (TMG) tijdelijk niet uitoefenen. Gedurende die periode zal Jan Nooitgedagt, vice-voorzitter, optreden als waarnemend voorzitter van de Raad van Commissarissen van TMG.
     
  • De heer J.J. Nooitgedagt, vice-voorzitter
  • De heer A.R. van Puijenbroek, secretaris
  • Mevrouw A.G. van den Belt
  • Mevrouw S.G. Brummelhuis

Documenten

28 May
Home Over TMG Corporate governance Raad van Commissarissen
To the top