Stichting Administratiekantoor

De doelstelling van Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V. betreft de uitgave van royeerbare certificaten aan toonder tegenover het verkrijgen, houden en beheren van gewone aandelen in TMG.

De stichting beheert de in administratie genomen gewone aandelen en heeft het stemrecht op deze aandelen. De stichting zal zich bij het uitoefenen van de aan de aandelen verbonden rechten primair richten naar het belang van de certificaathouders waarbij zij rekening houdt met het belang van TMG en de met haar verbonden ondernemingen. Certificering van aandelen is een middel om te voorkomen dat door absenteïsme tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders een (toevallige) minderheid van aandeelhouders de besluitvorming naar haar hand zet. Er is dan ook geen beperking in de overdracht van gewone aandelen of uitgegeven certificaten van aandelen; deze zijn vrij verhandelbaar en onbeperkt royeerbaar.

De doelstelling, de statuten en de samenstelling van het bestuur van het Administratiekantoor vindt u op de website van de Stichting.

De jaarlijkse certificaathoudersvergadering vindt op 14 mei 2018 plaats. 

 

23 Sep
Home Over TMG Corporate governance Stichting Administratiekantoor
To the top