Verantwoord inkopen

TMG ziet het als haar taak partners en leveranciers bij haar duurzame afwegingen te betrekken. Ons streven naar verantwoord ondernemen ziet TMG daarom graag terug bij elke onderneming waarmee zij zaken doet. Hierbij gaat het om leveranciers, partners en andere partijen waarmee zij samenwerkingsverbanden aangaat (hierna ‘leveranciers’ te noemen). TMG heeft daarbij de intentie te streven naar relaties voor de lange termijn. Immers: verantwoord ondernemen is een zaak van lange adem en kan alleen in langdurige relaties met succes worden nagestreefd. Daarom vormt verantwoord inkopen een integraal onderdeel van ons inkoopbeleid, met bijbehorende interne procesafspraken.

Hierbij wordt naar de risico’s met betrekking tot milieu, mensen en financieel gekeken, binnen de focus van ons verantwoord ondernemen beleid. Op basis daarvan zijn de criteria vastgesteld die meegenomen worden in de inkoopprocessen. Daarnaast verwacht TMG dat elke leverancier minimaal de verplichtingen naleeft die voortvloeien uit nationale en internationale wet- en regelgeving. Hiervoor hanteren we een Gedragscode voor Leveranciers, die leveranciers moeten ondertekenen als ze zaken doen met TMG. In deze gedragscode staan onder andere afspraken over bewuste omgang met afval en emissies, bescherming van het milieu en dwang- en kinderarbeid.  

Download hier de Gedragscode voor Leveranciers van TMG

23 Sep
Home Over TMG Verantwoord ondernemen Verantwoord inkopen
To the top