Verantwoord ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Verantwoord ondernemen is onderdeel van de strategie van TMG. In het verlengde van de strategie is het verantwoord ondernemen beleid vastgesteld, met als titel 'TMG elke dag bewust betrokken'. Focuspunten zijn aandacht voor elkaar, transparantie en het verbeteren van onze milieu-impact. 

Het streven naar duurzaam rendement betekent dat wij voor alle stakeholders in onze keten en voor de maatschappij als geheel toekomstbestendige waarde willen creëren, zowel financieel als niet-financieel. Duurzaam rendement vraagt bewust handelen en bewuste keuzes van TMG; dit bedoelen wij met verantwoord ondernemen.

In onze snel veranderende informatiemaatschappij wordt de rol van een mediabedrijf als TMG alleen maar belangrijker. Door op verantwoorde wijze uit te blinken in onze kernactiviteiten kunnen wij waarde blijven toevoegen.

Verantwoord ondernemen draagt bij aan de relevantie, betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van TMG voor onze consumenten. Met onze duurzame benadering nemen wij onze verantwoordelijkheid als vooraanstaand mediabedrijf. Het kan bijdragen aan onze innovatiekracht en onze verankering in de samenleving.

 

23 Sep
Home Over TMG Verantwoord ondernemen
To the top