Visie, ambitie en strategie

Onze ambitie

TMG wil zoveel mogelijk Nederlandstalige consumenten bedienen met hoogwaardige, gepersonaliseerde en relevante content op het gebied van nieuws, sport en entertainment. Informerend, duidend, inspirerend en verbindend, 24 uur per dag, 7 dagen per week. De consument bepaalt in welke vorm, via welk kanaal en op welk moment hij onze content leest, bekijkt of beluistert. Wij gaan uit van onze eigen kracht en concentreren ons op datgene waar wij goed in zijn: nieuws brengen, nieuws maken en nieuws duiden. Door samenwerkingen aan te gaan, ook met complementaire content-makers en adverteerders, willen wij ons aanbod verder uitbreiden, waarbij we voor alle schakels in de keten onze toegevoegde waarde vergroten. 

Onze strategische doelen

Om onze ambitie waar te maken hebben wij drie strategische hoofddoelstellingen geformuleerd: 
• het versterken van onze hoofdmerken en het creëren van versterkte domeinposities;
• het vergroten van het consumentenbereik;
• het realiseren van duurzaam rendement.

Naar het sterkste mediabedrijf van Nederland

Om deze strategische doelstellingen te behalen concentreren wij ons op een aantal pijlers: 
 
Focus op consument, hoofdmerken en kernactiviteiten
Wij gaan uit van de wensen en eisen van de consument, die we bereiken via onze sterke, landelijk bekende hoofdmerken. Door samen te werken met partners, door nieuwe cross-mediale content te ontwikkelen en door gebruik te maken van moderne (big data) technologie weten we steeds meer over onze doelgroepen en versterken wij onze proposities. Wij onderzoeken proactief mogelijke partnerships voor nieuwe (digitale) distributie en nieuwe verdienmodellen die we niet zelfstandig kunnen of willen opzetten.
 
Versnelde digitale groei
Digitale groei sluit niet alleen aan bij het veranderende gedrag van de consument, zij leidt ook tot verbreding van onze hoofdmerken, verdere toename van ons bereik en verrijking van onze consumentendata. Hierdoor vergroten wij onze toegevoegde waarde voor consumenten én adverteerders, en verhogen wij de loyaliteit en retentie.
 
Ontwikkelen van nieuwe betaal- en marketingmodellen
Dankzij onze kennis van de mediaconsumptie en voorkeuren van consumenten (over alle kanalen heen) kunnen wij gerichte betaal- en marketingmodellen ontwikkelen, zodat consumenten alleen betalen voor die content die zij willen en adverteerders hun uitingen direct kunnen laten aansluiten bij de beleving van hun doelgroep. 
 
Verhogen van efficiency
Door het kostenbewustzijn te vergroten, synergie te realiseren tussen business units en externe partners, en waar mogelijk kostenreducties door te voeren vergroten wij onze slagkracht en flexibiliteit. We investeren voortdurend in het upgraden, verbeteren en vernieuwen van onze ICT-systemen. Zo creëren wij ruimte voor innovatie en verbetering van onze content. 
 
Investeren in mensen
Onze mensen zijn de cruciale schakel in het maken van onze content en het laden van onze merken. Samen werken wij aan het waarmaken van onze ambitie. Wij stimuleren continue persoonlijke ontwikkeling en ondernemerschap, en bieden een uitdagende werkomgeving waarin klantgerichtheid, innovatie, integriteit en samenwerking centraal staan. 
 
Duurzaam ondernemen
Maatschappelijk relevant ondernemen draagt bij aan onze identiteit, zorgt voor maatschappelijke inbedding, maakt TMG aantrekkelijk als werkgever en borgt onze geloofwaardigheid als contentleverancier. Met ons aangescherpte duurzaamheidsbeleid ‘TMG elke dag bewust betrokken’ is duurzaam ondernemen, met oog voor alle stakeholders, geïntegreerd in onze strategie. Focuspunten zijn aandacht voor elkaar, transparantie en het verbeteren van onze milieu-impact. 

 

23 Sep
Home Over TMG Visie, ambitie en strategie
To the top