Organogram

Structuur op hoofdlijnen

Per 1 januari 2017

Raad van Bestuur

Geert-Jan van der Snoek - CEO - Telegraaf Media Groep N.V. (per 1 juli 2014)
Leo Epskamp - CFO - Telegraaf Media Groep N.V. (per 1 september 2014)

27 Apr
Home Over TMG Organogram
To the top