Duurzaam ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam rendement is een van de drie hoofddoelstellingen binnen de TMG-strategie. Wij staan voor de uitdaging van een blijvend krimpende printmarkt, waardoor ons langetermijnrendement onder druk staat. De realisatie van nieuwe distributie- en verdienmodellen, voor een groot deel gericht op digitale activiteiten, moet leiden tot een stevige basis voor TMG nu en in de toekomst, met een zo positief mogelijke impact op mens, milieu en maatschappij. Onze duurzame benadering draagt bij aan onze betrouwbaarheid en onze geloofwaardigheid als vooraanstaand mediabedrijf, onze innovatiekracht en onze verankering in de samenleving.

In de 24/7 strategie van TMG is duurzaam rendement een van de hoofddoelstellingen. In het verlengde van deze nieuwe strategie is in 2015 ook het duurzaamheidsbeleid aangescherpt en vastgesteld, met als titel 'TMG elke dag bewust betrokken'. Focuspunten zijn aandacht voor elkaar, transparantie en het verbeteren van onze milieu-impact. Zie ook ‘Duurzaam Ondernemen pijlers'. 

De impact wordt gemonitord op verschillende manieren: via de berekening van de eigen CO2-uitstoot, het in kaart brengen van materiaalverbruik zoals papier, energie en productiemiddelen en de eisen die TMG op milieugebied stelt aan de inkoop van producten. De sociale impact wordt momenteel gemonitord aan de hand van indicatoren zoals ziekteverzuim en training en opleiding. Voor enkele indicatoren zijn concrete doelen vastgesteld. Eén daarvan is het doel om het aandeel gecertificeerd papier in de totale hoeveelheid krantenpapier te maximaliseren.

Het milieumanagementsysteem van TMG is ISO 14001 gecertificeerd.

26 Mar
Home Over TMG Duurzaam ondernemen
To the top