Veelgestelde vragen over privacy

Wat is er op 25 mei 2018 klaar en welke maatregelen moeten dan nog afgerond worden?

Op de sites van onze merken staat uiterlijk 25 mei een (link naar de) nieuwe privacyverklaring. Waar nodig vragen we bezoekers van onze websites op 25 mei opnieuw om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies (cookie consent). Hier is per site te zien welke cookies er geplaatst worden. Betrokkenen kunnen online een verzoek indienen om gebruik te maken van hun rechten, daarvoor is op tmg.nl een formulier beschikbaar. Binnen TMG is het proces voor het melden van datalekken geoptimaliseerd en er is een internprivacybeleid. Om ervoor te zorgen dat medewerkers weten hoe ze veilig met persoonsgegevens werken, zijn er verschillende (verplichte) e-learning modules, onder andere de module ‘TMG Persoonsgegevens verwerken’. Het vernieuwen van alle (verwerkers)overeenkomsten met leveranciers en partijen waar TMG mee samenwerkt, kost ons nog wat meer tijd. 

Waar kan ik de nieuwe cookie- en privacyverklaringen vinden?

Op de sites van onze merken staat uiterlijk 25 mei een (link naar de) nieuwe privacyverklaring. Waar nodig vragen we bezoekers van onze websites op 25 mei opnieuw om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies (cookie consent). Hier is per site te zien welke cookies er geplaatst worden. 

Wat doen jullie eraan om ervoor te zorgen dat TMG medewerkers in lijn met de nieuwe privacywet werken?

TMG heeft een intern privacybeleid. Om ervoor te zorgen dat medewerkers weten hoe ze veilig met persoonsgegevens werken, zijn er verschillende (verplichte) e-learning modules, onder andere de module ‘TMG Persoonsgegevens verwerken’. 

Wat doen jullie eraan om ervoor te zorgen dat alle partijen waar jullie mee samenwerken in lijn met de nieuwe privacywet werken?

De verwerkersovereenkomsten met leveranciers worden vernieuwd en partijen waar TMG mee samenwerkt moeten zich daaraan contractueel conformeren. Ook vragen we leveranciers om een ISO-certificering (27001) of om een self assessment. 

Hebben jullie een meldpunt datalekken en hoe is het proces geborgd binnen de organisatie?

Ja. Bij een mogelijk datalek is het verplicht dat medewerkers hier direct intern melding van maken via een meldformulier op ons intranet. De medewerker van de ICT Servicedesk beoordeelt de melding en schakelt Juridische Zaken en/of team Information Security in om de melding goed af te handelen. Medewerkers worden op deze verplichting gewezen met behulp van de e-learning ‘Incidentenmelding’. 

Waar gebruiken jullie data voor en worden die gegevens ook verkocht of gedeeld met andere partijen?

Gegevens worden zonder toestemming niet verstrekt aan partijen die niet tot het Mediahuis-concern behoren, behoudens een aantal uitzonderingen (bv. verstrekking aan door TMG ingehuurde partijen), zie ook punt 4 in de privacyverklaring

Wat doen jullie op het gebied van werven en gebruiken van data voor tracking en profiling?

Sommige cookies maken het mogelijk om het surfgedrag van bezoekers te volgen. Zo kunnen sites iets over de voorkeuren van de bezoeker te weten komen waardoor ze relevantere advertenties kunnen laten zien. Advertenties zijn in de meeste gevallen noodzakelijk om de website te bekostigen en dankzij cookies zijn ze zoveel mogelijk aangepast aan de interesses van de bezoeker. Meer informatie over cookies en soortgelijke technieken en het gebruik daarvan op de websites en apps van TMG is hier te vinden. 

Wat voor soort cookies plaatsen jullie allemaal?

Dat is afhankelijk van de website die bezocht wordt maar dat kunnen functionele cookies zijn (om de site goed te laten functioneren), maar ook tracking en third party cookies (cookies van derden). Kijk hier voor een overzicht van de gebruikte cookies per site en klik op een specifiek merk.

Hoe kunnen klanten inzicht krijgen in de manier waarop jullie met hun gegevens omgaan?

In de privacyverklaring staat beschreven hoe we met gegevens omgaan. Desgewenst kunnen betrokkenen online een verzoek indienen om gebruik te maken van hun rechten, daarvoor is op tmg.nl een formulier beschikbaar.  Op die manier kunnen we verzoeken om gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen snel en adequaat oppakken. 

23 Oct
Home Veelgestelde vragen over privacy
To the top