Verantwoord Ondernemen pijlers

TMG elke dag Bewust Betrokken

In het verlengde van de strategie is het verantwoord ondernemen beleid vastgesteld, met als titel 'TMG elke dag bewust betrokken'. 

Focuspunten binnen het verantwoord ondernemen beleid zijn: 

- Aandacht voor elkaar 
- Zeggen waar we voor staan 
- Verbeteren van onze milieu-impact. 

De keuze voor deze drie pijlers is bewust gemaakt: TMG kan vanuit haar kernactiviteiten een substantiële bijdrage leveren aan het realiseren van positieve impact op deze gebieden. Bovendien is het (mogelijke) effect hiervan op onze stakeholders groot. Hoe wij deze bijdrage willen leveren, geven we hieronder beknopt weer. 

Aandacht voor elkaar 

De focus binnen deze pijler is gericht op talentontwikkeling van medewerkers. TMG stimuleert medewerkers hun talenten te ontwikkelen, onder andere met het talentontwikkelingsprogramma M3 (Mensen Maken Media). Ook streven wij er verder naar dat de mensen die bij en met ons werken een representatieve afspiegeling van de samenleving zijn. Zo bieden we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bijvoorbeeld ook kans op werk bij TMG. Daarnaast vinden we goede arbeidsvoorwaarden en gezonde en veilige arbeidsomstandigheden voor onze medewerkers belangrijk. 

TMG is met haar merken inherent betrokken bij de maatschappij. Met maatschappelijke initiatieven en extra sociale betrokkenheid versterken en verbreden we deze verbinding die TMG vanuit haar kernactiviteiten al jarenlang heeft met de samenleving. Voorbeelden van zo’n extra inspanning vanuit onze merken zijn:

- VROUW die in 2016 PINK RIBBON maakte, en
- Metro die in samenwerking met NS zorgde voor minder papier en een hogere doorgeeffactor.  Metro en NS stimuleren reizigers om de krant na het lezen voor een ander achter te laten in de trein.

Daarnaast is stakeholderengagement een belangrijk onderwerp voor ons. Om relevant te blijven en onze maatschappelijke toegevoegde waarde te vergroten, onderhouden we een betekenisvolle en regelmatige dialoog met verschillende stakeholders.

Zeggen waar we voor staan

Transparantie, privacy, verantwoord inkopen en toegang tot informatie hebben onze focus binnen deze pijler. De wereld verandert steeds sneller. Wij willen in deze wereld als gids dienen voor consumenten. We zetten ons met onze merken in om zoveel mogelijk mensen 24/7 te bedienen met relevante content, ook voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Zodat consumenten onder andere maatschappelijk relevante onderwerpen kunnen duiden en erover mee kunnen praten. Daarnaast willen we onze medewerkers, adverteerders en investeerders helpen bij het maken van bewuste keuzes. Dat stelt eisen aan onze transparantie en integriteit: onze stakeholders moeten weten waar wij voor staan en moeten daarop kunnen vertrouwen en bouwen. Door actief engagement met onze medewerkers verankeren we de bedrijfscultuur en kernwaarden. Verantwoord ondernemen is daar een onderdeel van. Dit borgen we met een beleid en bestuur dat compliant is met onze kernwaarden en financiële en niet-financiële verantwoordelijkheden.

Bij TMG staat de klant centraal en de bescherming van privacy vinden we zeer belangrijk. Van onze business partners en leveranciers verwachten we dat zij ook hun maatschappelijke en duurzame verantwoordelijkheid nemen in onze gehele waardeketen. Daarom hanteren we een gedragscode voor leveranciers.

Verbeteren van milieu-impact

Onze activiteiten hebben effect op het milieu. Wij nemen op dit vlak onze verantwoordelijkheid en richten ons bedrijf zo duurzaam mogelijk in. Wij streven ernaar dat wij met onze ecologische voetafdruk een positieve impact creëren en een voorbeeldfunctie in onze sector vervullen. Door ons milieumanagement systeem, dat sinds juli 2016 ISO 14001-gecertificeerd is, zijn we in staat om onze milieu-impact te beheersen, te monitoren, te verkleinen en te rapporteren naar interne en externe stakeholders. De focus binnen deze pijler ligt op CO2-reductie. Daarnaast richten we ons op duurzame datacenters, reductie van energieverbruik, circulair gebruik van grondstoffen en het verminderen en duurzaam hergebruiken van restmaterialen.  

23 Sep
Home Over TMG Verantwoord ondernemen Verantwoord Ondernemen pijlers
To the top